ورود به فروشگاه اینترنتی
سیستم های اعلام و اطفاءحریق اتوماتیک
۱۸اسفند

سیستم های اعلام و اطفاءحریق اتوماتیک

دانستنی های فنی آشپزخانه

آتش سوزی، یک خطر دائمی در آشپزخانه های صنعتی، به دلایل متفاوتی بستگی دارد. بهترین روش برای آشپزخانه آتش گرفته، سیستم های اعلام و اطفاء حریق می باشد که این سیستم ها به هر دو خط گاز و هود متصل می شود و در زمان آتش سوزی به سرعت منبع سوخت آتش را قطع خواهد کرد.


سیستم اعلام حریق پس از دریافت توسط نازل های اعلام، آژیر را به صدا در می آورد و تمامی پرسنل را مطلع خواهد کرد.

تمامی پرسنل می بایست یک دوره ی آموزشی کامل را دیده باشند تا در زمان حریق بهترین و استانداردترین عکس العمل را انجام دهند و به سریعترین شکل از محیط آشپزخانه خارج شوند.

 

سیستم های اطفاء حریق تمام اتوماتیک

این سیستم ها طراحی شده برای حفاظت از محیط آشپزخانه و همچنین تمام دستگاه های پخت که با گاز یا برق کار می کنند می باشند.

سیستم های اطفاء حریق تمام اتوماتیک در آشپزخانه های صنعتی چه بزرگ و چه کوچک در مجموعه هایی همچون هتل ها، رستوران ها، بیمارستان ها و مجموعه های عمومی نیاز می شود.

شامل قطعاتی مانند: اسپرینکلر، سیلندر، دریچه فشار، دیفرانسیل، لوله سنسور، لوله تخلیه، نازل اتصالات، براکت های نصب و سنسور های دستی می باشد.

 در اینجا به کارکرد برخی از این قطعات اشاره خواهیم کرد.

اسپرینکلر ها: در ارتفاع مشخص و استانداردی از سطوح پخت نصب خواهد شد. جهت و تعداد آن وابسته به سطوح پختی می باشد که ارتباط مستقیم با روغن قابل اشتعال دارد.

اسپرینکلر ها به دو طریق فعال خواهند شد. اول به صورت اتوماتیک و از طریق حسگرهای حرارتی که در پشت فیلترها نصب می شوند و دوم می تواند به صورت دستی توسط پرسنل آشپزخانه فعال شوند.

این سیستم عوامل خاموش کننده را در تمام مناطق محافظت شده توزیع می کند و عرضه گاز یا برق را قطع می کند.

آشکار سازها ی گرما: در داخل هودها نصب می شوند و تنها در هنگام آتش سوزی فعال خواهند شد.

افشاننده ها: به گونه ای نصب شده اند تا بتوانند تمام سطح دستگاه ها را پوشش دهند.

نازل های تشخیص دما: قابلیت این را دارند تا برای هر یک از سطوح پخت جداگانه تنظیم گردند.

 

در آینده به بیان جزئیات بیشتر از این سیستم خواهیم پرداخت.

 

گرداورنده: پویا بهنود

 

×