ورود به فروشگاه اینترنتی
محاسبه هوای اگزاست
۰۸شهریور

محاسبه هوای اگزاست

دانستنی های فنی آشپزخانه

محاسبه هوای اگزاست

مقدار هوای اگزاست به سه عامل بستگی دارد:

1-ابعاد هود

2-طریقه نصب هود

3-مورد استفاده هود

روش های متعددی برای محاسبه میزان هوای اگزاست وجود دارد.با نادیده گرفتن سیستم های مهندسی شده برای تجهیزات و کاربرد مشخص آنها که توسط مسئولین بهداشت تایید شده اند ضوابط زیر جهت محاسبه ی هوای اگزاست به کار می روند.


 

 

هود های کانوپی(هودهای هنی پنی)

1-روش استاندارد فوت مربع

این روش محاسبه بر اساس دو پارامتر می باشد

1-اندازه ی قسمت هایی از هود که آزاد هستند.

2-سرعت مکش به نسبت محل نصب هود (جدول-1).

طول هود*عرض هود=مساحت هود بر حسب فوت مربع

مساحت هود بر حسب فوت مربع *ضریب از جدول-1=cfm هوای اگزاست

ضریب (CFM/ft^2)

قسمت هایی از هود که باز هستند

125

هود مرکزی جزیره/4

100

هود دیواری/3

85

هود کنج/2

70

فقط بخار و گرما

                                                                      جدول-1

مثال:

طول(فوت)*عرض(فوت)=19.7*4=78.7 فوت مربع

78.7 (ft^2)*100 (cfm/ft^2)=7870 cfm

2-روش طول خطوط آزاد هود

این روش محاسبه بر اساس دو پارامتر می باشد:

1-مجموع طول قسمت هایی از هود که آزاد هستند بر حسب فوت.

2-سرعت مکش به نسبت کاربری هود (جدول-2).

طول خطوط آزاد هود(فوت)*ضریب از جدول-2=cfm هوای اگزاست

ضریب (CFM/ft)

کاربری هود

250-150

کاربری سبک(بدون روغن،کم روغن)

350-250

کاربری متوسط(گریدل و سرخ کن )

350+

کاربری سنگین(روغن زیاد،چاربرویلر)

جدول-2

مثال:

هود از سه طرف آزاد

4+4+19.7=27.7 فوت طول خطوط آزاد هود

27.7*250=7000 cfm

3-روش فوت مربع سطح پخت

این روش محاسبه بر اساس چهار پارامتر می باشد:

1-سایز

2-درجه حرارت

3-طراحی هود

4-حداقل سرعت مورد نیاز برای دفع دود،ذرات و بخارات زیر هود

مقدار هوای اگزاست توسط ضرب مساحت سطح پخت در سرعت مناسب با توجه به جدول-3 محاسبه می شود.مجموع کل هوای اگزاست از جمع حجم هوای اگزاست همه ی دستگاه ها با حداقل سرعت مکش مورد نیاز به دست می آید.

مساحت سطح پخت هر یک از دستگاهها بر حسب فوت مربع*ضریب سرعت مناسب با توجه به جدول-3=حجم هوای اگزاست برای هریک از دستگاهها

ضریب سرعت رو به بالا

کاربری دستگاهها

Fpm 50  

گاز ، فر ، کتری های بخار

دستگاههای بدون روغن

Fpm 85

سرخ کن ، گریدل

دستگاههای با روغن

Fpm 150

چاربرویلر

دستگاههای با روغن و حرارت بالا

جدول-3

مثال:

مساحت بر حسب فیت مربع

دستگاه

7.29

اجاق زمینی

7.29فیت مربع*150 fpm= 1093.5 cfm

4374 cfm =جمع کل اگزاست دستگاهها برای 4 اجاق زمینی

حداقل سرعت مکش=مساحت هود بر حسب فیت مربع-مساحت سطح پخت بر حسب فوت مربع*50 fpm

مثال:

مساحت سطح هود =19.7*4=78.8 فیت مربع

مساحت سطح پخت برای مجموع 4 اجاق زمینی=7.29+7.29+7.29+7.29=29.16 فیت مربع

حداقل سرعت مکش=(78.8-29.16 )*50fpm = 2477 cfm

مجموع هوای اگزاست = حجم هوای اگزاست دستگاهها +حداقل سرعت مکش

مثال:

مجموع هوای اگزاست= 2477 cfm  + 4374 cfm = 6851 cfm

 

هود گریل

طول هود بر حسب فوت * ضریب هود گریل از جدول-4 = حجم هوای اگزاست بر حسب cfm

ضریب اگزاست

کاربری هود

200 cfm/ft

کاربری سبک(بدون روغن،کم روغن)

275 cfm/ft

کاربری متوسط(روغن کم)

350 cfm/ft

کاربری سنگین(روغن بسیار زیاد)

جدول-4

مثال:

13 فیت هود گریل،کاربری سنگین (روغن بسیار زیاد)

13ft * cfm/ft 350=4550 cfmarnes.

 

گرداورنده: مهشید ذوالفقاری و ایمان عباسی

تمامی مطالب متعلق به سایت تک آشپزخانه می باشد و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

×