ورود به فروشگاه اینترنتی

مزایای دستگاه آبمیوه گیری رومیزی ویتامین بار

در دستگاه آبمیوه گیری رومیزی ویتامین بار نیازی به پوست گیری میوه نمی باشد.

گرفتن آب انواع سبزیجات و میوه ها با دستگاه آب میوه گیری رومیزی  ویتامین بار

یخچال دستگاه آب میوه گیری رومیزی ویتامین بار میوه و سبزیجات را خنک نگه می دارد.

به انتخاب مشتری میوه ها را در داخل دستگاه قرار داده و تنها با فشردن یک دکمه آب میوه طبیعی وخنک آماده است.

این دستگاه در ابعاد مختلف موجود می باشد.

 جهت مشاهده عملکرد دستگاه آبمیوه گیری رومیزی  ویتامین بار و نحوه کار با آن به کانال آپارات تک آشپزخانه مراجعه نمایید.

×