ورود به فروشگاه اینترنتی

دستگاه آب انارگیر اتوماتیک ویتامین بار


دستگاه آب انارگیری ویتامین بار

دستگاه آب انارگیری برقی ویتامین بار در رنگهای متفاوت

دستگاه آب انارگیری ویتامین بار بدون نیاز به برش و پوست گیری فقط با لمس یک دکمه،

پس از 15 ثانیه آب انار خنک و گوارا آماده است.

دستگاه آب انار گیر اتوماتیک ویتامین بار ساخت یونان

مشاهده فیلم عملکرد دستگاه آب انار گیری ویتامین بار

 

×