ورود به فروشگاه اینترنتی

آموزش کار با سرخ کن هنی پنی


پخت مرغ کنتاکی با سرخ کن هنی پنی

مجهز به سیستم تصفیه روغن

قابلیت برنامه ریزی 10 نوع محصول

کاهش مصرف روغن و زمان پخت

سیستم منحصر به فرد قفل درب

سرخ کن هنی پنی

ساخت امریکا

سرخ کن هنی پنی
  فیلم آموزشی
×