ورود به فروشگاه اینترنتی

عملکرد خمیرپهن کن IGF


فیلم آموزشی کار کردن با دستگاه خمیر پهن کن پیتزا دو غلطک IGF

دستگاه خمیر پهن کن IGF جهت پهن کردن خمیر پیتزا به قطر دلخواه و با حداقل استفاده از دست مورد استفاده قرار می گیرد.

ویدئوهای مرتبط

×