ورود به فروشگاه اینترنتی

آب میوه طبیعی با دستگاه آبمیوه گیری ویتامین بار


مزایای دستگاه آب میوه گیری ویتامین بار

در دستگاه آبمیوه گیری ویتامین بار نیازی به پوست گیری میوه نمی باشد.

گرفتن آب انواع سبزیجات و میوه ها با دستگاه آب میوه گیری ویتامین بار

یخچال دستگاه آب میوه گیری ویتامین بار میوه و سبزیجات را خنک نگه می دارد.

به انتخاب مشتری میوه ها را در داخل دستگاه قرار داده و تنها با فشردن یک دکمه آب میوه طبیعی وخنک آماده است.

 جهت مشاهده عملکرد دستگاه آبمیوه گیری ویتامین بار و نحوه کار با آن به کانال آپارات تک آشپزخانه مراجعه نمایید.

×