ورود به فروشگاه اینترنتی
دستگاه پخت برگر سالاماندر

دستگاه پخت برگر سالاماندر

دسته بندی:
Imperial
موجود:
-
کد کالا
ISB-36

دستگاه پخت برگر 

دستگاه پخت برگر سالاماندر - ایمپریال

دستگاه پخت برگر سالاماندر با اشعه مادون قرمز از تجهیزات پخت برگر

دستگاه پخت برگر سالاماندر کنترل کننده گاز جداگانه در قسمت چپ و راست

دستگاه سالاماندر با شیر گاز قابل تنظیم

دستگاه سالاماندر ساخت: امریکا

×