ورود به فروشگاه اینترنتی
بستنی ساز-یک مخزنه

بستنی ساز-یک مخزنه

دسته بندی:
Taylor
موجود:
-
کد کالا
C706

دستگاه بستنی ساز تیلور Taylor

تک مخزنه -C706- سرو فریزری نرم

دستگاه بستنی ساز تیلور یک رنگ - پمپی

مشخصات بستنی ساز تیلور:

تعداد رنگ بستنی ساز تیلور: 1

حجم قیف بستنی ساز تیلور: 20/18.9 (qt/l)

کنترل تبرید بستنی ساز تیلور: ویسکوزیته

 464mm (w) 820mm (d) 864mm (h) : ابعاد

بستنی ساز تیلور ساخت: امریکا

×