ورود به فروشگاه اینترنتی

تجهیزات فودکورت تشریفات اهواز

تجهیزات فودکورت تشریفات اهواز

فود کورت مجتمع تجاری تشریفات اهواز

فود کورت مجتمع تجاری تشریفات اهواز در کیانپارس اهواز افتتاح شد.


مشاوره، ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز کامل فود کورت مجتمع تجاری تشریفات واقع در کیانپارس اهواز توسط شرکت تک آشپزخانه انجام شده است. کاربری این مجتمع ۱۷ طبقه شامل ۵ طبقه منفی پارکینگ ، ۶ طبقه تجاری و ۶ طبقه اداری می باشد. 

 

فودکورت تشریفات

 

فودکورت تشریفات اهواز

 

فودکورت تشریفات اهواز

 

فودکورت تشریفات اهواز

 

تشریفات اهواز

 

 

×