ورود به فروشگاه اینترنتی

تجهیزات فست فود زنجیره ای آواچی

تجهیزات فست فود زنجیره ای آواچی

طراحی و تجهیز فست فود: ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز کامل فست فود آواچی توسط تک آشپزخانه انجام شده است.


شعب رستوران آواچی: آواچی الهیه، آواچی نوبنیاد، آواچی شهرک غرب، آواچی شعبه کوی فرازسعادت آباد، آواچی شریعتی، آواچی هایپراستار

آواچی الهیه : ۲۲۰۲۰۰۹۰

آواچی هایپراستار : ۴۴۱۶۷۱۸۹

آواچی نوبنیاد: ۲۶۱۳۱۸۴۸-۲۶۱۳۱۸۴۹

آواچی ولنجک : ۲۲۱۷۴۳۳۳

آواچی آپادانا : ۸۸۵۳۱۳۴۵

آواچی شهرک غرب : ۸۸۶۸۶۷۰۹

آواچی چهارراه ولیعصر: ۶۶۹۷۲۳۳۳

آواچی پل رومی : ۲۲۲۱۷۷۰۰-۲۲۲۱۶۴۶۹

آواچی تهرانپارس : ۸۵۵۱۵

آواچی سعادت آباد : ۲۲۰۸۱۴۶۰

 

فست فود آواچی رستوران آواچی
×