ورود به فروشگاه اینترنتی

تجهیزات کافه رستوران بارکد

تجهیزات کافه رستوران بارکد

 طراحی و تجهیز رستوران بارکد: مشاوره، ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز کامل رستوران بارکد Barcode توسط کیچن تک انجام شده است.


کافه رستوران بارکد در شهر تبریز افتتاح شده است.

تلفن کافه رستوران بارکد: ۳۳۳۲۵۰۰۶

کافه رستوران بارکد

کافه رستوران بارکد

کافه رستوران بارکد

کافه رستوران بارکد

 

 

×