ورود به فروشگاه اینترنتی

تجهیزات فست فود برگر فکتوری

تجهیزات فست فود برگر فکتوری

برگر فکتوری با حفظ کیفیت غذای خود یکی از برگرشاپ های محبوب می باشد.


 طراحی و تجهیز برگر فکتوری: مشاوره، ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز کامل برگر فکتوری توسط تک آشپزخانه انجام شده است.

 

شعبه 1 برگرفکتوری: برگر فکتوری فودکورت پالادیوم

شعبه 2 برگرفکتوری: برگر فکتوری بام لند چیتگر

 برگر فکتوری پالادیوم

 

 

برگر فکتوری بام لند

×