ورود به فروشگاه اینترنتی

تجهیزات فست فود برگربار

تجهیزات فست فود برگربار

 طراحی و تجهیز رستوران برگربار: مشاوره، ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز کامل رستوران برگربار توسط کیچن تک انجام شده است.


رستوران برگربار در متل قو می باشد.

 

فست فود برگربار

×