ورود به فروشگاه اینترنتی

تجهیزات فست فود برگربان

تجهیزات فست فود برگربان

 طراحی و تجهیز فست فود برگربان: مشاوره، ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز کامل فست فود برگربان توسط کیچن تک انجام شده است.


فست فود برگربان با بهترین دستگاه های کروم امریکایی در بندرعباس

شماره تلفن فست فود برگربان: 987632225656+

 

 

برگربان

 

 

×