ورود به فروشگاه اینترنتی

تجهیزات فست فود زنجیره ای خانه کنتاکی

تجهیزات فست فود زنجیره ای خانه کنتاکی

رستوران زنجیره ای خانه کنتاکی نخستین بار در سال 1390 در اصفهان تاسیس شد.


شعب رستوران زنجیره ای خانه کنتاکی: اصفهان ، آبادان و رشت

طراحی و تجهیز فست فود: مشاوره، ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز کامل فست فود خانه کنتاکی توسط کیچن تک انجام شده است.

 

رستوران زنجیره ای خانه کنتاکی رستوران زنجیره ای خانه کنتاکی  خانه کنتاکی
×