ورود به فروشگاه اینترنتی

تجهیزات فست فود چیکن لند

تجهیزات فست فود چیکن لند

فست فود چیکن لند در بلوار اندرزگو افتتاح شد.


طراحی و تجهیز فست فود چیکن لند: مشاوره، ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز کامل چیکن لند ChickenLand توسط کیچن تک انجام شده است.

از دستگاه های فست فود چیکن لند میتوان فر پیتزا لینکلن، سرخ کن هنی پنی، گریل مارنو، سرخ کن فرای مستر، بردینگ ایرکینگ را نام برد.

×