ورود به فروشگاه اینترنتی

تجهیزات فست فود چیلی

تجهیزات فست فود چیلی

فست فود چیلی با خط کنتاکی و برگر در شهر قزوین افتتاح شد.


فست فود چیلی با خط پخت کنتاکی و برگر به یکی از محبوب ترین فست فودهای شهر قزوین تبدیل شده است.

طراحی و تجهیز فست فود چیلی: مشاوره، ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز کامل فست فود چیلی توسط کیچن تک انجام شده است.

تلفن فست فود چیلی: 13335152 028

فست فود چیلی

 

فست فود چیلی

 

فست فود چیلی

 

فست فود چیلی

 

×