ورود به فروشگاه اینترنتی

تجهیزات فست فود کوک برگر

تجهیزات فست فود کوک برگر

 طراحی و تجهیز رستوران کوک برگر: مشاوره، ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز کامل رستوران کوک برگر توسط کیچن تک انجام شده است.


اولین رستوران تخصصی کوک برگر در خیابان سپهر شهرک غرب با یک منوی جذاب از برگرهای مختلف افتتاح شد.

 

کوک برگر

کوک برگر

کوک برگر

 

 

×