ورود به فروشگاه اینترنتی

تجهیزات فست فود گلد چیکن

تجهیزات فست فود گلد چیکن

فست فود گلد چیکن Gold Chicken درتهران با خط پخت برگر، سوخاری و پیتزا


فست فود گلد چیکن Gold Chicken در خیابان نامجو توسط تک آشپزخانه راه اندازی شد.

طراحی و تجهیز فست فود گلد چیکن Gold Chicken : مشاوره، ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز کامل فست فود گلد چیکن Gold Chicken  توسط تک آشپزخانه انجام شده است.

 

×