ورود به فروشگاه اینترنتی

تجهیزات کافه رستوران ایلیو

تجهیزات کافه رستوران ایلیو

مجموعه کافه رستوران ایلیو در بوتیک مال ملل افتتاح شد.


 طراحی و تجهیز رستوران ایلیو: مشاوره، ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز کامل رستوران ایلیو توسط کیچن تک انجام شده است.

از دستگاه های کافه رستوران ایلیو می توان خط جزیره مارنو، خط Coreco و فر رشنال را نام برد.

این مجموعه توسط آقای آقامیری در بوتیک مال ملل در خرداد ماه 96 افتتاح گردید.

 

رستوران ایلیو

 

 

رستوران ایلیو

 

رستوران ایلیو

 

رستوران ایلیو

 

رستوران ایلیو

×