ورود به فروشگاه اینترنتی

تجهیزات رستوران خانه کوچک

تجهیزات رستوران خانه کوچک

خانه کوچک رستورانی بزرگ با 4 سالن مجزا در 2 طبقه که هر یک حدود 30 الی 40 نفر گنجایش دارد.

 


 

 

طراحی و تجهیز رستوران: مشاوره، ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز کامل رستوران خانه کوچک توسط کیچن تک انجام شده است.

 

شعب رستوران خانه کوچک:

خانه کوچک فاطمی

خانه کوچک بابل

 

رستوران خانه کوچک رستوران خانه کوچک خانه کوچک

 

 

×