ورود به فروشگاه اینترنتی

تجهیزات فست فود مترو برگر

تجهیزات فست فود مترو برگر

فست فود مترو برگر در زمستان 95 جنب مترو توحید افتتاح شد.


 طراحی و تجهیز فست فود مترو برگر: مشاوره، ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز فست فود مترو برگر توسط تک آشپزخانه انجام شده است.

 

مترو برگر

 

×