ورود به فروشگاه اینترنتی

تجهیزات فست فود نارنجستان

تجهیزات فست فود نارنجستان

 طراحی و تجهیز فست فود نارنجستان: مشاوره، ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز کامل فست فود نارنجستان توسط تک آشپزخانه انجام شده است.


اولین شعبه فست فود نارنجستان واقع در شهر نور توسط شرکت تک آشپزخانه طراحی و تجهیز گردیده است.

 

فست فود نارنجستان

×