ورود به فروشگاه اینترنتی

تجهیزات فودکورت نگین فارس شیراز

تجهیزات فودکورت نگین فارس شیراز

فودکورت نگین فارس در شهر شیراز افتتاح گردید.


طراحی و تجهیز فودکورت نگین فارس شیراز: مشاوره، ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز کامل فود کورت نگین فارس توسط تک آشپزخانه انجام شده است.

فودکورت نگین فارس بر اساس استانداردهای روز دنیا طراحی و تجهیز شده است.

×