ورود به فروشگاه اینترنتی

تجهیزات فست فود پیتزا پیکاسو

تجهیزات فست فود پیتزا پیکاسو

پیتزا پیکاسو در فود کورت ارگ تهران افتتاح شد.


طراحی و تجهیز پیتزا پیکاسو: مشاوره، ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز کامل پیتزا پیکاسو توسط کیچن تک انجام شده است.

 

 

پیتزا پیکاسو

 

پیتزا پیکاسو

 

پیتزا پیکاسو

 

پیتزا پیکاسو

 

پیتزا پیکاسو

 

×