ورود به فروشگاه اینترنتی

تجهیزات فست فود راک برگر

تجهیزات فست فود راک برگر

راک برگر، برگر شاپی متفاوت در باغ فردوس


 طراحی و تجهیز فست فود راک برگر: مشاوره، ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز راک برگر توسط تک آشپزخانه انجام شده است.

از دستگاه های راک برگر می توان گریل استار، بارکولر کورکو، تاپینگ و ... را نام برد.

 

راک برگر

راک برگر

راک برگر

×