ورود به فروشگاه اینترنتی

تجهیزات فست فود ساوا

تجهیزات فست فود ساوا

فست فود ساوا در شهر کرمان افتتاح شد.


طراحی و تجهیز فست فود ساوا : مشاوره، ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز کامل فست فود ساوا توسط کیچن تک انجام شده است.

×