جستجوی پیشرفته در میان محصولات دسته بندی تجهیزات برودتی
2 از 3
یخساز 50 کیلویی زانوسی
یخساز 50 کیلویی زانوسی
یخساز 50 کیلویی الکترولوکس
یخساز 50 کیلویی الکترولوکس
یخچال پرده هوا - 60
یخچال پرده هوا - 60
یخچال زیر گریل - 47
یخچال زیر گریل - 47
یخچال زیر گریل - 65
یخچال زیر گریل - 65
یخچال زیر گریل - 83
یخچال زیر گریل - 83
یخچال پرده هوا - 100
یخچال پرده هوا - 100
یخچال زیر کانتری
یخچال زیر کانتری
فریزر زیر کانتری
فریزر زیر کانتری
یخچال جلو شیشه ای زیرکانتری
یخچال جلو شیشه ای زیرکانتری
تاپینگ Coreco
تاپینگ Coreco
تاپینگ 1.5متری RWA
تاپینگ 1.5متری RWA
×