فروشگاه اینترنتی

فودکورت تشریفات اهواز

فودکورت تشریفات اهواز

فود کورت مجتمع تجاری تشریفات اهواز

فود کورت مجتمع تجاری تشریفات اهواز در کیانپارس اهواز افتتاح شد.


مشاوره، ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز کامل فود کورت مجتمع تجاری تشریفات واقع در کیانپارس اهواز توسط شرکت تک آشپزخانه انجام شده است. کاربری این مجتمع ۱۷ طبقه شامل ۵ طبقه منفی پارکینگ ، ۶ طبقه تجاری و ۶ طبقه اداری می باشد. 

 

فودکورت تشریفات

 

فودکورت تشریفات اهواز

 

فودکورت تشریفات اهواز

 

فودکورت تشریفات اهواز

 

تشریفات اهواز

 

 

×