فروشگاه اینترنتی

فود کورت مهر و ماه

فود کورت مهر و ماه

فود کورت مهر و ماه 

فود کورت مجموعه مهر و ماه در 6 کیلومتری شهر قم افتتاح شد.


 

مشاوره، ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز کامل برخی غرفه های فود کورت مهر و ماه که شامل غرفه ایتالیایی (Angelo) ، غرفه فست فود (Fast & Fun) ، غرفه برگر (TouchBurger) ، غرفه ساندویچ سرد (CityBurger) و ... توسط مجموعه تک آشپزخانه انجام شده است.

 

فود کورت مهر و ماه فود کورت مهر و ماه
فود کورت مهر و ماه فود کورت مهر و ماه
فود کورت مهر و ماه فود کورت مهر و ماه
فود کورت مهر و ماه فود کورت مهر و ماه
فود کورت مهر و ماه قم فود کورت مهر و ماه قم


                                                                

×