ورود به فروشگاه اینترنتی

سام برگر

سام برگر

طراحی و تجهیز فست فود سام برگر: مشاوره، ارائه نقشه های تاسیسات و تجهیز کامل فست فود سام برگر SamBurger توسط کیچن تک انجام شده است.

 


فست فود سام برگر در فود کورت مجتمع تجاری چهارسو واقع شده است.

 

 

سام برگر

سام برگر

سام برگر

 

 

×